Utrechtse Mediators

boatflag1

Wat is de VMRU?

De Utrechtse Mediators zijn verenigd in de Vereniging van Mediators Regio Utrecht, de VMRU.

De VMRU heeft diverse doelstellingen, waaronder het bekendheid geven aan en informeren over mediation. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden. Het biedt een platform voor overleg, uitwisseling van informatie en intervisie betreffende mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling die mensen in staat stelt snel onder leiding van een onpartijdige derde (de mediator) hun conflict op te lossen.

Mediators zijn deskundigen bij uitstek bij het oplossen van meningsverschillen en conflicten waar betrokkenen zelf niet uitkomen. Met elkaar wordt gezocht naar een oplossing die voor alle betrokkenen voordelen biedt.

cityview

Hoe vind ik een mediator?

Zoekt u een mediator in de regio Utrecht? Via onze website kunt u verschillende, goed gekwalificeerde mediators vinden.

We hebben voor u een indeling gemaakt op basis van plaats, naam en onderwerp. De Utrechtse Mediators vertellen op hun persoonlijke pagina wat meer over zichzelf, over hun werkwijze en hun aandachtsgebieden.

LAATSTE Nieuws

Laatste Evenementen

Kennismakingsworkshop over het Transformatieve Model

Mei 6, 2019

Op dinsdag 11 juni.s. verzorgt de stichting Het Tranformatieve Model een kennismakingsworkshop over het Transformatieve Model. Tijdens deze workshop laten we je kennis maken met transformatieve mediation. Meer nog dan bij andere mediationstijlen, gaat de focus van de transformatieve mediator uit naar de transformatie van de communicatie van negatief en destructief naar positief en constructief.

Samen met Anja Bekink en Wilma Hanskamp, alletwee gecertificeerd TM mediator, zie je tijdens de workshop welke tools een transformatieve mediator daarvoor heeft. Ze laten je door oefeningen, ervaren hoe de eigen kracht van partijen weer versterkt wordt waardoor er meer ruimte komt voor wederzijdse erkenning (empowerment en recognition). Uiteraard is er ruimte voor al je vragen. Daarnaast zullen zij ook aandacht besteden aan Transformatieve dialoog, onderwerp van de training en conferentie in juni.

Op de website van Het transformatieve model: www.hettransformatievemodel.nl vindt je meer informatie. Anja en Wilma zijn verbonden aan de stichting Het Transformatieve Model. Deze stichting is in Europa de eerste organisatie die officieel geaffilieerd is aan het Amerikaanse Instituut voor Conflict transformatie (http://www.transformativemediation.org/).

Wilma Hanskamp

Anja Bekink

Wanneer:

Datum: Dinsdag 11 juni

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur

PE-punten: 2 punten in aanvraag

 

 

 

Voor leden: gratis

Voor niet-leden: 50 euro *)

*) U bent verzekerd van deelname na het overmaken van het bedrag op nummer: NL70INGB0004312835 ovv ‘Bijeenkomst Utrechtse Mediators Verenging en de betreffende datum.

BEKIJK MEER